Home.Programmering.Voorgaande jaren.Contactgegevens.Vrienden van de 'Sniederskring'.
 Ontworpen door F. Bleijs
 © 2017 - 2018   Sniederskring

Jan Siebelink

Jan Siebelink werd geboren op 13 februari 1938 in Velp waar zijn vader een bloemkwekerij had. Hij groeide op in een godsdienstig “zwaar” milieu. Zijn vader had zich, na een hemels visioen, aangesloten bij een streng orthodoxe groepering. Via de Ulo kwam hij terecht op de kweekschool, werd onderwijzer en studeerde in zijn vrije tijd Franse Taal en Letterkunde. Hij huwde met de lerares - en later vertaalster -Gerda van der Haas. Siebelink werd leraar Frans eerst in Dieren en daarna in 1969 aan het Marnix College in Ede.

In 1975 vormt zijn eerste verhaal “Witte chrysanten” samen met vier andere verhalen de in-houd van zijn debuut “Nachtschade”. Het volgende boek "Een lust voor het oog" (1977) speelt zich af in de onderwijswereld en bevat surrealistische elementen. "De herfst zal schitterend zijn" (1980) werd een groot succes. Siebelink brak met deze roman definitief door.

De sfeer in de boeken van Siebelink is meestal beklemmend en heeft sterke verwantschap met de Franse decadente literatuur. Een terugkerend thema is ook zijn jeugd in Velp.“

Op zijn website www.jansiebelink.nl schrijft hij zelf over zijn thematiek: “Een aantal nauwelijks opvallende gebeurtenissen en feiten uit de werkelijkheid door de verbeelding en de betovering van de stijl tot iets groots transformeren – dàt is voor mij literatuur. In mijn romans en verhalen gaat het altijd om gewone mensen, maar door intens licht op hen te laten vallen, komen ze los van de werkelijkheid en worden tot raadselachtige personages. Literatuur hoort mensen bijzonder te maken..”

 

 

Meer..

Herinneringen aan zijn docentschap aan een gymnasium in Ede zijn verbeeld in de verhalenbundel “Laatste schooldag” (1994) dat inmiddels 12 drukken beleefde.

Andere belangrijke boeken van Jan Siebelink zijn: "En joeg de vossen door het staande koren" (1982), "De hof van onrust" (1984), "Ereprijs" (1986), "De overkant van de rivier" (1990),  "Vera" (1997) en "Suezkade" (2008).

Naast romans en verhalen schreef Siebelink ook essays voor de Haagse Post over Franse schrijvers.

Siebelink kreeg in 2005 de AKO Literatuurprijs voor "Knielen op een bed violen". Het thema van "Knielen op een bed violen" is "en had de liefde niet" en gaat over de verknochtheid tussen Hans en Margje, die uit elkaar worden gedreven door krachten van buiten, maar toch bij elkaar blijven. Jan Siebelink gebruikte hiervoor het verhaal van de liefde tussen zijn ouders als voorbeeld. De vader van Siebelink raakte in de ban van een groep rond een predikant, die zichzelf als uitverkorenen zagen. "Knielen op een bed violen" bereikte na de toekenning van de AKO-prijs in korte tijd de eerste plaats van de bestsellerlijst.

 

Onder de knoppen hieronder zie je gesprekken met Jan Siebelink.