Home.Programmering.Voorgaande jaren.Contactgegevens.Vrienden van de 'Sniederskring'.
 Ontworpen door F. Bleijs
 © 2017 - 2018   Sniederskring
Pauline Broekema
Pauline Broekema werd in 1954 geboren in de stad Groningen. Ze groeide op in een huis vol boeken. Dagelijks werden tenminste vijf kranten gelezen. Een opvoeding in de traditie “onderzoekt alles en behoudt het goede”,  legde de basis voor een brede belangstelling. “Ik wil nog steeds alles weten.” Na het eindexamen havo ging ze de journalistiek in. Werkte bij Boom Pers, het Noord-Hollands Dagblad en Hier en Nu radio van de NCRV. Sinds 1984 is ze redacteur-verslaggever bij de NOS. Daarnaast schrijft ze. “Het schenkt me de extra verdieping waar ik naast mijn baan bij het Journaal behoefte aan heb.”

Zij komt uit een familie waar de oorlog zijn sporen achterliet. Een broer van haar moeder zat in het verzet en werd in november 1944 gefusilleerd. Ook haar vader voelde zich sterk betrokken bij oorlog en verzet. Dat verklaart ook dat zij in de loop der jaren verslag deed van talloze aan de oorlog gerelateerde gebeurtenissen. In haar werk voor de NOS probeert ze dus ook om tot uitdrukking te brengen dat datgene wat er in die tijd gebeurde nog altijd relevantie heeft voor het heden en de toekomst.
In 2001 verscheen haar boek “Benjamin, een verzwegen dood” over haar naamgenoot, de Groningse slager en streektaalschrijver Benjamin Broekema, die in Auschwitz werd vermoord. In dit boek beschrijft zij het leven van een joodse gemeenschap op het platteland.
De bezetting laat haar niet los. In 2011 maakte ze samen met prof. Paul Sars een tentoonstelling over de verzetsvrouw Diet Kloos en de dichter Paul Celan. In 2013 mocht zij  de 4-mei lezing verzorgen in de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, voorafgaand aan de Nationale Dodenherdenking op de Dam. Hierin  gebruikte zij ook elementen die door lezers werden aangedragen na de publicatie van haar boek “Benjamin”.
In 2013 volgt dan “In het puin van het getto” waarin het leven beschreven wordt in een vergeten kamp in Warschau, waar de gevangenen de laatste ruïnes van het joodse getto moesten doen verdwijnen, welke dwangarbeid werd uitgevoerd onder barre omstandigheden. Het boek is geschreven aan de hand van ooggetuigenverslagen, interviews met oud-gevangenen en onbekende documenten.
In 2014 volt dan “Het Boschhuis”. Pauline Broekema pluist na de dood van haar moeder het archief uit van haar grootvader en gebruikt dat om een tijdsbeeld neer te zetten gebaseerd op deze familiekroniek. Het is de geschiedenis van rauwe tabakspioniers op Sumatra, een boerenleven aan de Zuiderzee, zorgeloze vakanties op Vlieland, wereldverbeteraars in een lommerrijk Utrechts villadorp en in 1944 het einde van een naïeve droom: oom Pieter ter Beek wordt, net voor de bevrijding, door de bezetter gefusilleerd.

Meer...

Vrienden van de 'Sniederskring'.